In gesprek over de route naar inclusief onderwijs

31 oktober 2022

Bron: Ingrado

Onlangs hebben 25 leerplichtambtenaren met elkaar gesproken over de rol van de leerplichtambtenaar tijdens de route naar inclusief onderwijs. De bijeenkomst was verdeeld in drie delen. In het eerste deel heeft het ministerie van OCW uitleg gegeven over de routekaart van passend naar inclusief onderwijs, waarbij vooral werd ingegaan op de onderdelen die voor leerplichtambtenaren van belang zijn. Lees er meer over op de website van Ingrado: vereniging voor leerplicht en RMC.