Subsidieregeling basisvaardigheden via loting toegekend

31 oktober 2022

Bron: PO-raad

Het animo voor de subsidieregeling basisvaardigheden is vele malen groter dan het beschikbare budget, dit blijkt uit de Kamerbrief van minister Wiersma. Van de ruim 4100 aanvragen uit het primair onderwijs zijn er 516 toegekend. Hiervan krijgen 54 scholen ondersteuning van een basisteam. De PO-Raad pleit voor een duurzame, structurele aanpak.