Subsidie Basisvaardigheden via loting toegekend

24 oktober 2022

Bron: VO-raad

129 scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen nog dit schooljaar subsidie om een gerichte impuls te geven aan het versterken van de basisvaardigheden. Daarnaast ontvangen 37 scholen ook een aanvullende subsidie voor ondersteuning door basisteams die het ministerie van OCW heeft ingericht. Minister Wiersma maakte dit in zijn Kamerbrief van 21 oktober bekend. Het bedrag dat via deze subsidieronde voor het voortgezet onderwijs is verdeeld bedraagt ruim € 114 miljoen.