Toegenomen reserves een onwenselijke ontwikkeling

24 oktober 2022

Bron: PO-raad

In 2021 hebben scholen in het primair onderwijs € 485 miljoen minder uitgegeven dan er binnenkwam. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2021, die door DUO zijn gepubliceerd. Dit betekent dat van elke euro bijna vier eurocent niet uitgegeven is. Hierdoor is het aantal schoolbesturen met bovenmatige reserves in 2021 toegenomen. Een onwenselijke ontwikkeling, vindt de PO-Raad. De verklaring is echter duidelijk: de extra NPO-middelen, het gebrek aan onderwijspersoneel en de uitval van leraren door corona zijn een extra uitdaging om het geld voldoende én doelmatig te besteden.