Ziekteverzuimcijfers van onderwijspersoneel gepubliceerd

19 september 2022

Bron: Nationale Onderwijsgids

Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,1 procentpunt gedaald naar 5,3% respectievelijk 6,1%. VOION heeft de verzuimcijfers van 2021 gepubliceerd en ook meteen uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken.