Aantal leerlingen speciaal onderwijs neemt sterk toe

15 september 2022

Bron: AOb

Voor het eerst gaan er weer meer leerlingen naar het speciaal onderwijs dan voor de invoering van passend onderwijs in 2014. Deze wetswijziging moest er juist voor zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk naar een reguliere school gaan.