Raad van State: wetsvoorstel voor herinvoering basisbeurs onvoldoende onderbouwd

15 september 2022

Bron: ScienceGuide

Kun je de basisbeurs afschaffen door te wijzen op het problematische kostenplaatje en de basisbeurs zeven jaar later toch opnieuw invoeren terwijl dat kostenplaatje nog problematischer is geworden? Dan moet er tenminste een doorwrochte motivatie worden gegeven, vindt de Adviesafdeling van de Raad van State. Het kabinet kan het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs niet voorleggen aan de Kamer als die motivatie ontbreekt.