Stijgende energierekeningen zorgen ook voor problemen in primair onderwijs

12 september 2022

Bron: PO-raad

De PO-Raad krijgt van meerdere schoolorganisaties signalen binnen over een extreme toename van de energierekening. Het gaat om stijgingen variërend van 400 tot 800%. De verhoogde energierekeningen worden nu betaald uit de reguliere bekostiging. Schoolorganisaties hebben twee mogelijkheden om energie in te kopen. Zo’n tachtig procent van de scholen doet mee aan inkoopcollectieven als Energie voor Scholen. Ook kan een schoolorganisatie zelf zijn energie-inkoop aanbesteden. Uit beide kampen krijgt de PO-Raad op dit moment signalen van hoge prijsstijgingen door het aflopen van contracten. Deze signalen worden meteen doorgegeven aan het ministerie van OCW.