Kamerbrief met reactie op Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs

08 september 2022

Bron: Rijksoverheid

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs’. Hij geeft daarbij zijn reactie op het rapport.