Aanpak ‘Preventie met gezag’ moet criminaliteit onder jongeren voorkomen

05 september 2022

Bron: Ingrado

Het kabinet investeert in een brede preventieve aanpak die moet voorkomen dat jongeren van 8 t/m 27 jaar in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien. Hoewel jeugdcriminaliteit daalt, raken steeds meer kwetsbare jongeren betrokken bij zware vormen van criminaliteit. Vanaf dit jaar starten vijftien gemeenten samen met hun partners de structurele aanpak ‘Preventie met gezag’ in de meest kwetsbare wijken, waarbij aandacht is voor criminele uitbuiting.