Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs is uitdaging

18 augustus 2022

Bron: Mulier Instituut

Scholen voor primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2023-2034 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. Een derde van de gemeenten geeft aan voor een opgave te staan om dit te kunnen faciliteren.