Huisvestingsprojecten: synergie van het bouwen met een consortium

11 augustus 2022

Bron: PO-raad

Huisvestingsprojecten in het onderwijs vragen om een intensieve samenwerking met uiteenlopende partijen. Frank van Wetten, stafmedewerker onderwijshuisvesting bij SAAM*, beschouwt ze allemaal als ‘ketenpartners’. Hij werkt met deze partners samen in een consortium, met onderling vertrouwen als belangrijke basis. En dat leidt tot meer kwaliteit voor een scherpere prijs.