Opvoeden tijdens klimaatverandering: hoe ga je hier in de kinderopvang mee om?

08 augustus 2022

Bron: Kinderopvangtotaal

Onderzoek laat zien dat klimaatverandering een negatieve invloed heeft op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Wat betekent dit voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een essay gepubliceerd waarin zij vragen met betrekking tot dit onderwerp beantwoorden door middel van een verkennende literatuurstudie.