Kamerbrief over bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

02 augustus 2022

Bron: Rijksoverheid

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de wettelijke bepaling dat scholen in het primair onderwijs geacht worden ten minste twee lesuren per week bewegingsonderwijs aan hun leerlingen te geven.