Praat mee over de rol van de leerplichtambtenaar in de route van passend naar inclusiever onderwijs!

02 augustus 2022

Bron: Ingrado

Leerplichtambtenaren hebben dagelijks te maken met situaties waarin leerlingen niet (voldoende) aanwezig kunnen zijn in het onderwijs. Welke impact heeft dit op passend onderwijs en hoe kan leerplicht bijdragen aan inclusief onderwijs? Daar komen we graag met onze achterban in gesprek.