Kwartaalcijfers 2022: meer kinderen naar kinderopvang en gemiddeld aantal uur stijgt

28 juli 2022

Bron: Kinderopvangtotaal

In het eerste kwartaal van 2022 gingen er 868.000 kinderen (met kinderopvangtoeslag) naar de kinderopvang. Kinderen gingen gemiddeld 64,1 uur naar de opvang; 2,3 uur meer dan in 2021. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.