Wetsvoorstel positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

28 juli 2022

Bron: Ingrado

In een nieuw wetsvoorstel wil minister Wiersma vastleggen dat leerlingen van alle leeftijden hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen in het onderwijs én dat de informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en het samenwerkingsverband toegankelijker wordt voor ouders en leerlingen.