Aanscherping toezicht: expliciete aandacht voor basisvaardigheden en verkorting doorlooptijden en hersteltermijnen

28 juli 2022

Bron: VO-raad

Gerichte aandacht voor de basisvaardigheden en snellere doorlooptijden bij het vaststellen van de onderzoeksrapporten van de Onderwijsinspectie. Dat zijn de belangrijke veranderingen die al komend schooljaar in het toezicht worden doorgevoerd. Daarnaast zal de inspectie de hersteltermijnen voor herstelopdrachten verkorten. Deze maatregel gaat uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar in.