Komend schooljaar meldpunt Sociale Onveiligheid ingericht

25 juli 2022

Bron: VO-raad

Komend schooljaar wordt een onafhankelijk meldpunt Sociale Onveiligheid ingericht, dat leerlingen, ouders en personeel moet helpen om bij een onveilige situatie op school beter hun weg te vinden in het bestaande meldings- en klachtenstelsel en om gehoord en geholpen te worden als zij er onverhoopt toch niet met elkaar of de school uit komen. In een brief van 14 juli heeft minister Wiersma de Kamer geïnformeerd over hoe hij invulling gaat geven aan dit meldpunt en wat de tijdsplanning voor invoering is.