Overtredingen doelgroepenvervoer toegenomen

18 juli 2022

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat weten dat het aantal overtredingen bij het taxivervoer voor speciale doelgroepen dit jaar is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De ILT controleerde 193 rolstoelbussen en 26 bussen voor leerlingenvervoer.

De inspectiedienst baseert dit op basis van controles in de afgelopen drie maanden. De focus lag daarbij op veiligheid. In totaal werden verspreid over dertien dagen in april, mei en juni 193 rolstoelbussen en 26 bussen voor leerlingenvervoer gecontroleerd. Daar vloeiden dertig overtredingen uit voort. Dit varieerde van een gordel die niet of niet goed werd gebruikt (8 voertuigen) of losliggende lading in taxibusjes.

De chauffeurs van de busjes waarbij de gordel niet of niet goed was bevestigd, hebben een waarschuwing gekregen. Bij andere overtredingen (22 keer) ging het om bagage, lege scootmobielen, rolstoelen, rollators en vastzetmateriaal dat niet gebruikt werd maar wel los in de voertuigen lag. Dat leverde 18 chauffeurs een waarschuwing op en 4 chauffeurs een proces-verbaal.

In de afgelopen jaren heeft de ILT vanwege de coronapandemie minder intensief gecontroleerd op doelgroepenvervoer. Dit vanwege de kwetsbaarheid van de passagiers. Afgezien daarvan ziet de inspectiedienst ten opzichte van andere jaren naar aanleiding van de laatste controles wel een stijging van het aantal overtredingen. De conclusie van de ILT is dat het doelgroepenvervoer veiliger kan. De dienst vraagt chauffeurs om zorgvuldiger te zijn in het voorkomen van ongelukken.

Bron: Taxipro