Stand van zaken verduurzaming doelgroepenvervoer

14 juli 2022

Het doelgroepenvervoer blijft achter als het gaat om verduurzaming. Uit de nieuwste SUM-rapportage 2022 (Stand van zaken Uitvoering van het Klimaatbeleid Mobiliteit) blijkt dat op het gebied van mobiliteit nog niet alle afspraken uit het Klimaatakkoord op schema liggen. Wat wel op koers ligt is de inzet van hernieuwbare brandstoffen. Ook verkopen elektrische auto’s sneller dan gedacht. Hieronder de laatste ontwikkelingen, verwachtingen én lopende initiatieven.

Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Milieu) heeft de vertraging in het verduurzamen van het doelgroepenvervoer onder andere te maken met ‘een gebrek aan ambtelijke capaciteit bij het Rijk’. Extra capaciteit is pas dit jaar beschikbaar waardoor er nu pas kan worden ingezet op versnellen.

Bestuursakkoord zero-emissie doelgroepenvervoer
Op dit moment zijn er 130 partijen die hun handtekening hebben gezet onder het Bestuursakkoord Zero-emissie Doelgroepenvervoer (BAZEB). De ondertekende partijen hebben daarin afgesproken dat het doelgroepenvervoer onder hun verantwoordelijkheid vanaf uiterlijk 1 januari 2025 emissievrij; dus geen CO2 meer uitstoot.

Buyers Group Doelgroepenvervoer
Ook is er een zogenoemde Buyers Group Doelgroepenvervoer gestart. Dit is een netwerk waarin gemeenten en provincies samen optrekken in het delen van kennis en het ontwikkelen van gezamenlijke inkoopstrategieën.

Uitkomsten studies
Er lopen momenteel verschillende studies waarvan de uitkomsten later dit jaar worden verwacht. Zo wordt het voertuigenaanbod voor zero-emissie doelgroepen vervoer onderzocht, loopt er een onderzoek naar de werking van de MIA/Vamil-regeling voor het doelgroepenvervoer en komt er een nulmeting voor verdere verduurzaming van het doelgroepenvervoer.

Platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer
Dit jaar wordt een Platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer opgericht. Hierin zal de werkgroep BAZED de voortang van de realisatie van de doelen van het bestuursakkoord volgen en kennis over zero emissie aanbesteding van doelgroepenvervoer ontwikkelen en delen.

Groei elektrische auto's juist sneller
De verduurzaming van het doelgroepenvervoer mag dan nog achterblijven, de groei van elektrische auto's gaat juist sneller dan gedacht. De groei van het aantal elektrische personenauto's verloopt sneller dan waar men in het Klimaatakkoord vanuit was gegaan. In 2021 was het aandeel van particuliere registraties van nieuwe elektrische personenauto's 21%. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van de periode tussen 2015 en 2019. De snelle groei komt onder andere door de verhoging van de beschikbare subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto. De subsidie voor de aanschaf van nieuwe- en gebruikte elektrische personenauto’s stopt in 2024. De huidige fiscale stimuleringen, zoals de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische voertuigen, eindigen na 2025.

Hernieuwbare brandstoffen
De inzet van hernieuwbare brandstoffen ligt op koers. Daarbij bevindt waterstof zich nog in de opstartfase. De opschaling en ontwikkeling van een ‘evenwichtig netwerk’ van tankstations in combinatie met (zware) voertuigen blijft beperkt. De toepassing van (groene) waterstof gaat van de experimentele fase naar opschaling.

Bron: Taxipro