Coulanceregeling beroepskrachten in opleiding twee jaar verlengd

18 juli 2022

De coulanceregeling voor de inzet van beroepskrachten in opleiding (BIO's) wordt verlengd. Zij mogen tot ten minste 1 juli 2024 voor 50% van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet. De verruiming van de coulanceregeling geldt alleen voor BIO's. Stagiaires mogen voor maximaal 33% van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet.

De maatregel werd aanvankelijk ingesteld om wat ruimte te bieden in tijden van personeelskrapte en hoge aantal ziekmeldingen door de coronapandemie. In oktober vorig jaar stuurden 125 kinderopvangorganisaties een brandbrief naar het kabinet met daarin een oproep om maatregelen te nemen tegen het personeelstekort. Daarop besloot het kabinet de regels te versoepelen.

Aandacht voor begeleiden en werkdruk
In eerste instantie gold de maatregel tot 1 juli 2022, maar dit is door de minister van SZW, Karien van Gennep, met twee jaar verlengd. Reden hiervoor is de hoeveelheid tijd die het kost om nieuwe beroepskrachten in opleiding te werven en inwerken. Bovendien worden de mogelijkheden voor zij-instromers vergroot als beroepskrachten in opleiding een groter aandeel in de personeelsbezetting mogen leveren. Wel is het belangrijk dat er aandacht is en blijft voor het begeleiden van de beroepskrachten in opleiding. Ook voor de werkdruk van vaste beroepskrachten moet voldoende oog blijven.

Enquête over gebruik
Onlangs werd een enquête ingevuld door circa 190 leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Daaruit bleek dat driekwart van de kinderopvang houders in het afgelopen halfjaar gebruik heeft gemaakt van de coulanceregeling. Van de gebruikers zei ruim 90% dat de maatregel een positieve bijdrage levert aan het oplossen van het personeelstekort en de werkdruk.

Bron: Kinderopvangtotaal