Maatwerkregeling ventilatie beschikbaar

04 juli 2022

Bron: PO-raad

Op veel scholen is er de afgelopen periode hard gewerkt om de ventilatie te verbeteren. Er is onder andere ingezet op correct gebruik en onderhoud van het aanwezige ventilatiesysteem en waar dat zinvol was maakten schoolbesturen gebruik van de SUViS-regeling. Voor scholen waar de SUViS-regeling geen oplossing bood is nu de Maatwerkregeling Ventilatie beschikbaar, waar de PO-Raad al eerder voor pleitte. De regeling zal voor sommige scholen een mogelijkheid bieden. Tegelijkertijd biedt de regeling onvoldoende soelaas om de schoolgebouwen op orde te krijgen.