Wijziging van de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo, de Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo en de Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden in verband met het…

03 juli 2022

Met deze wijzigingsregeling zijn de bekostigingsbedragen geactualiseerd voor de kalenderjaren 2022 en 2023. Deze actualisatie vindt plaats op grond van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling in 2022.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

21 juni 2022

Kenmerk:

VO/33080163

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Datum inwerkingtreding:

1 augustus 2022

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

  • art. 5.6, tweede en vierde lid, 5.9, eerste lid, 5.13, achtste lid, en 12.47, vijfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en

  • art. 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Officiële publicatie:

Stcrt 2022, 17117

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van

  • de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo van 30 augustus 2021, kenmerk VO/29097500, gepubliceerd in de Stcrt 2021, 40676, en in Regelingen Onderwijs 2021, nr. 9, p. 88,

  • de Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo van 30 augustus 2021, kenmerk VO/29098712, gepubliceerd in de Stcrt 2021, 40678, en in Regelingen Onderwijs 2021, nr. 9, p. 91,en

  • de Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden van 30 augustus 2021, kenmerk VO/29097410, gepubliceerd in de Stcrt 2021, 40674, en in Regelingen Onderwijs 2021, nr. 9, p. 83