Compensatie btw-kosten samenwerkingsverbanden

23 juni 2022

Bron: VO-raad

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden worden structureel gecompenseerd voor de gevolgen van het niet meer btw-vrij onderling detacheren van personeel. De VO-raad heeft lang met het ministerie van OCW en ook Financiën overlegd over de gevolgen van het niet meer btw-vrij kunnen detacheren. Verschillende maatregelen zijn onderzocht, maar bleken niet haalbaar. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een compensatie van € 30 miljoen structureel met ingang van 2022.