Beweging Naar Inclusief Onderwijs het meest kansrijk volgens rapport

23 juni 2022

Bron: Verus

De Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC), die in 2021 werd ingesteld door de Eerste Kamer, presenteerde op 14 juni jl.de bevindingen uit het casusonderzoek Gelijk Recht Doen op het domein onderwijs. Naast dit domein onderzocht men ook de domeinen arbeidsmarkt, politie en sociale zekerheid.