Commissie melden van een misstand ook toegankelijk voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

13 juni 2022

Bron: VO-raad

De Commissie Melden van een misstand is binnenkort ook toegankelijk voor ouders en leerlingen die een misstand constateren bij een samenwerkingsverband passend onderwijs VO. Dit in navolging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Hiertoe wordt op dit moment de regeling aangepast.