PO-Raad: Scholen zien dat de vrijwillige ouderbijdrage knelt

07 juni 2022

Bron: PO-raad

Schoolorganisaties in het primair onderwijs zien dat de vrijwillige ouderbijdrage knelt, dat geeft de PO-Raad aan naar aanleiding van een ledenpeiling. De minister wil kijken of hij de ouderbijdrage kan afschaffen of maximeren. Schoolorganisaties steunen deze aanpassing, maar wijzen er wel op dat voor veel scholen de extra activiteiten onder druk komen te staan. ‘Het wordt voor sommige scholen onmogelijk extra activiteiten te organiseren, zoals een schoolreisje of lessen in drama of muziek. Er is extra bekostiging per leerling nodig om dit op te vangen’, aldus Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad.