‘Men realiseert zich onvoldoende welke gevolgen de krimp zal hebben’

16 mei 2022

Bron: ScienceGuide

De jarenlang voorspelde krimp van het hbo is in sommige regio's al pijnlijk voelbaar. Kleinere opleidingen worden nog kleiner – zo klein zelfs dat instellingen zich genoopt zien de opleiding te schrappen. De opleiding Civiele Techniek van Hogeschool Saxion dreigt eenzelfde lot te treffen. Academiedirecteur Suzan Veldhuis en Wouter Bijman, algemeen directeur van Witteveen+Bos, luiden de alarmbel en leggen uit wat de regio dreigt te verliezen. ‘We moeten naar een stabiele bekostiging waarmee we komen voorkomen dat relevante opleidingen verdwijnen.’