Duidelijke kaders voor IKC’s in bestaande gebouwen

16 mei 2022

Bron: VOS ABB

Onze huisvestingspartner HEVO heeft een inspirerend verhaal gepubliceerd over de manier waarop IKC’s in bestaande gebouwen kunnen worden gehuisvest. Het verhaal gaat over de situatie in de Gelderse gemeente Lingewaard. Daar kwam tijdens het opstellen van het integraal huisvestingsplan (IHP) vanuit het werkveld de vraag op hoe een IKC in een bestaand gebouw kan worden gevestigd. De gemeente zocht en vond het antwoord in een gemeenschappelijk opgestelde beleidsnotitie.