Update gevolgen van nieuwe ‘Wet inburgering’ voor leerlingen

16 mei 2022

Bron: VO-raad

Met de inwerktreding van de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) op 1 januari 2022 zijn de organisatie en regels rondom inburgering veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor schoolgaande nieuwkomers die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden. Op een aantal onderdelen van de Wi2021 zijn recente ontwikkelingen geweest. Dit heeft onder andere gevolgen voor inburgeringsplichtige leerlingen in het vmbo-bb of -kb, het praktijkonderwijs en de Internationale Schakelklassen (ISK). In dit bericht vinden scholen de meest actuele informatie.