Vragen en antwoorden over het onderhandelaarsakkoord

12 mei 2022

Bron: PO-raad

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Hierbij vind je een aantal vragen en antwoorden over dit akkoord. Het overzicht met antwoorden wordt de komende tijd verder uitgebreid.