Actie vereist: aanpassen klokkenluidersregeling

09 mei 2022

Bron: PO-raad

De bestaande klokkenluidersregeling in het primair onderwijs moet aangepast te worden doordat een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. De aanleiding voor deze richtlijn was dat niet elke Europese lidstaat regelgeving had om klokkenluiders te beschermen. De strengere eisen aan de interne meldprocedure betekent dat deze ook open moeten staan voor het melden van informatie over inbreuken op het recht van de Europese Unie. Dit geldt voor het onderwijs sinds 17 december 2021, zoals eerder gecommuniceerd.