Wendbaarheidsagenda voor (middel)langetermijnaanpak COVID-19

09 mei 2022

Bron: PO-raad

Vanwege de coronacrisis moet het onderwijs creatieve oplossingen bedenken, zowel op het gebied van voorspelbare regimes als wendbaarheid van het onderwijsstelsel. Het ministerie van OCW werkt de komende tijd daarom aan een wendbaarheidsagenda op basis van verschillende scenario's. Schoolbestuurders, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen kunnen hun input hiervoor leveren via een peiling over de ervaringen met de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar. De peiling is in te vullen tot 14 mei.