Dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is, gaat er bij sommige scholen nog niet in

31 maart 2022

Bron: NRC

Scholen mogen niet doen alsof de ouderbijdrage verplicht is. Maar sommige doen dat nog steeds, in weerwil van de wet. De inspectie zegt dat te controleren. Nog niet alle basis- en middelbare scholen houden zich aan de gewijzigde wet op de vrijwillige ouderbijdrage. Dat blijkt uit een onderzoek van Leergeld Nederland onder zijn lokale stichtingen. Zo’n 15% van de stichtingen is bekend met scholen die kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet is betaald.