Kennisnetwerken Financiën komen online bijeen

25 november 2021

Bron: VOSABB

VOS/ABB organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de kennisnetwerken Financiën voor het primair en voortgezet onderwijs. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn vanwege de coronasituatie in principe online. Mogelijk dat dit verandert als in het voorjaar de situatie beter is.