Auditplicht met jaar uitgesteld

22 november 2021

Bron: Ingrado

Een klein deel van de gegevens waar leerplicht mee werkt valt onder de Wet politiegegevens (Wpg). Dit betekent dat er voor werkgevers van boa’s ook sprake is van een Wpg-auditplicht. De auditplicht is met 1 jaar uitgesteld, de AP geeft organisaties hiervoor 1 jaar uitstel. Organisaties hebben nu tot en met 31 december 2022 de tijd.