Online vragenuur over verduurzamen in de Kinderopvang

11 oktober 2021

Bron: Waarborgfonds Kinderopvang

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Groen Cement organiseren vanuit het ondersteuningsprogramma Groene Agenda Kinderopvang een online vragenuur over verduurzamen in de kinderopvang. Denk aan het verduurzamen van de huisvesting, energie besparen en het optimaliseren van het binnenklimaat. Maar ook aan de biodiversiteit in en om jouw locaties en het vergroten van de bewustwording onder jouw medewerkers.