Ondersteuner brengt wat teweeg in de mr

11 oktober 2021

Bron: AOb

Medezeggenschapsraden tellen relatief weinig onderwijsondersteuners. Drie van hen vertellen waarom zij juist wel meepraten én beslissen over de koers van hun school.