Meldpunt naleving CAO Kinderopvang van start

30 september 2021

Werk je in de kinderopvang en heb je klachten over de naleving van de huidige cao? Je kunt ze nu melden bij het nieuwe meldpunt CAO Kinderopvang. Dit meldpunt staat ook open voor meldingen van werkgevers.

Bij het nieuwe meldpunt kun je klachten melden die op de hele cao van toepassing zijn. In principe geldt er geen beperking voor wat je kunt melden, maar de melding moet wel betrekking hebben op meerdere medewerkers of op het hele personeel. Onenigheid tussen één medewerker en de werkgever kunnen worden gemeld bij de Commissie van Geschillen.

Iedereen kan een melding doen
Zowel werknemers als werkgevers kunnen een melding doen. Dit kan alleen of namens een groep. Wel moet duidelijk zijn wie de melding doet, je zult je naam dus bekend moeten maken. Bij een groepsmelding moeten de namen van alle melders vermeld worden. Het meldpunt neemt geen anonieme klachten in behandeling.

Meldingen worden gedaan via een online meldingsformulier. Allereerst wordt gekeken of de melding in behandeling genomen kan worden. Het kan zijn dat hiervoor eerst contact wordt opgenomen met de melder(s), zodat meer informatie ingewonnen kan worden. Wanneer de melding in behandeling wordt genomen dan wordt deze opgepakt door de Commissie Naleving. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en een onafhankelijk voorzitter.

Bron: Kinderopvangtotaal