Op zoek naar initiatieven afstandsonderwijs voor thuiszitters

13 september 2021

Bron: PO-raad

Maakt jouw school of schoolbestuur gebruik van afstandsonderwijs om les te geven aan thuiszitters? Sinds de uitbraak van corona, of misschien ook al daarvoor? Het ministerie van OCW is benieuwd welke eventuele knelpunten hierbij worden ervaren, met name op het gebied van wet- en regelgeving. Om dit te inventariseren, wordt hier onderzoek naar gedaan door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Kohnstamm Instituut en hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman.