Niet-groepsgebonden werk in de kinderopvang: hoe zit dat precies?

02 augustus 2021

Bron: Kinderopvangtotaal

Om de werkdruk in de kinderopvang te verminderen, hebben cao-partijen BK, BMK en CNV in het cao-akkoord afgesproken het aantal niet-groepsgebonden uren per 1 januari 2022 te verhogen van 46 naar 50 uur per pedagogisch medewerker (op fulltime basis) per jaar. Wat houdt niet-groepsgebonden werk precies in? De brochure van Kinderopvang Werkt! geeft daarop antwoord.