Wet vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden

02 augustus 2021

Bron: VOSABB

De wet over de vrijwillige ouderbijdrage is in werking getreden. Dit betekent dat scholen leerlingen niet meer van extra activiteiten mogen uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De wet is er gekomen op initiatief van Peter Kwint van de SP en Lisa Westerveld van GroenLinks. De strekking ervan is dat extra activiteiten openstaan voor elke leerling, los van de vraag of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Dit geldt ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma.