Universiteiten lanceren flexibel maatwerktraject voor zij-instromers in de talen

26 juli 2021

Bron: VSNU

Het tekort aan leraren in de moderne vreemde talen is groot. De prognoses zijn dat voor Frans, Duits en Klassieke Talen de huidige tekorten fors verder zullen groeien. Voor de vakken Nederlands en Engels is het van belang dat we voldoende docenten blijven opleiden, omdat het grote vakken zijn op de middelbare school met veel lestijd. Tegelijkertijd zien de universitaire opleidingen Nederlands en Engels al jaren een daling in de studentenaantallen. Die daling zal een negatief effect hebben op de instroom in de universitaire lerarenopleidingen.