Samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg moet beter

19 juli 2021

Bron: VOSABB

In een brief aan de Tweede Kamer benoemen demissionair onderwijsminister Arie Slob en demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een reeks knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. De huidige samenwerking vergt volgens Slob en Blokhuis ‘veel tijd en overleg waar kinderen en hun ouders niet bij gebaat zijn’. Betere samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg is nodig ‘omdat de pedagogische context van een kind hierdoor wordt verbeterd en daarmee ontwikkelingskansen worden vergroot’. Dit is volgens hen vooral van belang voor de duizenden kinderen die zonder onderwijs thuiszitten.