Welke interventies dragen, juist nu, bij aan het welbevinden van leerlingen?

07 juni 2021

Bron: Ingrado

De website over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is op 20 mei gelanceerd. De website geeft belangrijke informatie. Bijvoorbeeld hoe onderwijs en gemeente gezamenlijk kunnen werken aan een aanpak gericht op het bieden van extra kansen op onderwijs en ontwikkeling.