Initiatieven Collectief: meer routes voor leren en ontwikkelen

07 juni 2021

Bron: Movisie

Bestaande initiatieven die thuiszitters (jongeren die niet passen binnen het reguliere onderwijs en zorg aanbod) een alternatief bieden, werken vanaf nu samen in het Initiatieven Collectief. Zij bouwen gestadig door aan het beter in beeld brengen van hun berg aan ervaring en kennis. De ministeries van OCW en VWS hebben meer oog voor deze alternatieve routes. Dat biedt ruimte om verbinding te zoeken met elkaar en om te experimenteren met mogelijke oplossingen.