Toezicht: locatiebezoeken GGD zijn weer mogelijk

03 juni 2021

Bron: Kinderopvangtotaal

Op 5 juni 2021 vinden er nieuwe versoepelingen plaats van de coronamaatregelen. Dat is voor de GGD's reden om het advies ‘Kaders voor toezicht op de kwaliteit kinderopvang in verband met corona’ aan te passen. Het belangrijkste is dat toezicht ook weer door middel van locatie bezoeken kan plaatsvinden indien dit verantwoord en veilig is. De toezichthouder kan echter ook besluiten dat het veiliger is om het bij (beeld)bellen te houden. Bij een locatiebezoek werkt de toezichthouder volgens het Advies Veilig op Inspectie.