‘Besturen negeren mr’en bij verdere opening voortgezet onderwijs’

03 juni 2021

Bron: AOb

De AOb krijgt diverse signalen binnen dat schoolbesturen het onderwijs verder openen zonder te wachten op toestemming van de medezeggenschapsraden (mr’en). ‘Dat kan absoluut niet’, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. ‘Instemming van de (p)mr is een wettelijke verplichting die een schoolbestuur niet mag negeren.’