Kinderombudsman: samen vertraging in ontwikkeling verhelpen

20 mei 2021

Bron: Ingrado

Onlangs verscheen het jaarverslag van de Kinderombudsman, 'De burger verdient beter!' Daaruit blijkt dat het van essentieel belang is dat gemeenten en onderwijs in gesprek blijven over het verhelpen van mogelijk opgelopen vertraging in de ontwikkeling van jongeren door de coronacrisis.